Prohledáme všechny kouty

V běžném kanalizačním systému jsou různé nehody na denním pořádku. Nehodám lze ale předcházet, stačí si zajistit revizi. Naše firma takovýto druh revizí provádí již řadu let a velice úspěšně. Nový kamerový systém je schopen odhalit i praskliny menšího rázu. To může znamenat buďto menší opravu, nebo pravidelnější sledování celého systémů. Služba jako taková není drahá, rozhodně se Vám vyplatí více, než-li případné odstraňování škod.

Čistíme odpady

Běžně se také potýkáme s čištěním odpadu. Tato činnost se může stát hlavně pro mužnější část populace jako hračka, ale mnohdy tomu tak rozhodně není. Klasický drát nemusí totiž vždy stačit. My také používáme mechanickou metodu, ovšem mnohem sofistikovanější. Je vždy lepší investovat do profesionální služby.